KiMiM BEN ?
  • Kutluhan Dok
  • 23/06/2000
  • Ayd?n
  • info@kutluhandok.com.tr
  • (546) 675-33-53

Dusunulecek bir geleceginiz yoksa, gelecegi dusunmeye bol vaktiniz olur.

HiZMETLERiM I
SISTEM VE AG

Sunucular?n çal??abilir, sanalla?t?r?labilir hali kazanmas? için gerekli tüm kurulum ve optimizasyonlar? yapabilirim. Sunucular ve di?er i?letim sistemlerinde güvenlik aç?klar?n? takip edebilir, raporunu haz?rlayabilir ve bu konuda size çözümler üretebilirim.

PROGRAMLAMA

Windows, Linux ve di?er i?letim sistemleriniz için program yazabilirim.

SOSYAL MÜHENDISLIK

Herhangi bir projenizde deneyimlerime dayanarak sizlere tavsiye ve fikirde yard?mc? olabilir, projenizin daha büyük kitleleri kapsamas? için gerekli ad?mlar? gösterebilirim.

DENEYiM

TeamSpeak 3 Kurulum ve Teknik Destek 2016

Kösem Bili?im

Kendim kurdu?um Kösem Bili?im firmas?nda TeamSpeak 3 Server kurulumu ve sat??? yapt?m

Virtual Dedicated Server Teknik Destek 2016

KaraSunucum

KaraSunucum firmas?nda mü?terilerimize verdi?imiz Virtual Dedicated Server (VDS) sunucular?nda olu?an yaz?l?msal donan?msal hatalar? giderdim. WHMCS üzerinde tema düzenleme ve s?f?rdan kurulum yapt?m.

BECERi

TASARIM BECERiLERi

PHOTOSHOP
70%
ILLUSTRATEUR
50%
INDESIGN
30%
FLASH
70%

WEB BECERiLERi

HTML5
95%
CSS3
50%

HOBi

MUZIK
90%
SPOR
60%
OKUMA
50%
SEYAHAT
70%

DiL BECERiLERi

INGiLiZCE
70%
ILETISIM